Kerkük’e Batı Şeria modeli ve Türkmenler

Irak’ta tehlikeli referandum

Kuzey Irak’ta referandum meselesi etnik bir konu değildir. Anlaşılması gereken temel husus 2,5 milyonluk bir tabana sahip bir liderin aldığı fevri kararın tüm büyük Ortadoğu’da yol açacağı komplikasyonlarla ilgilidir. Burada Kerkük bir patlama noktasıdır.

Almanya seçimlerinde Hristiyan iç savaşı

AfD, Merkel’in ve CDU’nun her daim değer verdiklerini iddia ettikleri şey –yani Hristiyan bir Almanya’nın ve Avrupa’nın korunması– uğruna mücadeleye cesaret edemeyeceklerini göstermeye hevesli. Bunu yaparken de CDU’nun programının özünde saklı bir gerilimi ifşa ediyor: Bu projenin başarıya ulaşması için belirli bir tür etnik çoğunluğun korunması elzemdir şeklindeki bastırılmış faraziyeyi... AfD, “beyaz milliyetçisi” damgasını, model aldığı tarihî CDU’dan daha fazla hak etmediği iddiasında.

Dayatılan suskunluklar

Yeni, farklı, özgün, bağımsız bir gelecek imkânı-tasavvuru ancak eleştiriyle mümkün olabilir. Eleştiriye hayat hakkı tanımayan toplumlarda, istilacı bir dil/söylem/kültür, işgal ve istila hareketlerini rahatlıkla ve derinleştirerek sürdürebiliyor. Eleştiriye hayat hakkı tanımayan kültürlerde, şeyleri başka türlü görmek, alışılagelen sınırların dışına çıkmak ve sessizliği kırmak mümkün olmuyor.

Çin-ABD denklemi ve Kuzey Kore bilinmezi

Güney ve Kuzey Kore arasındaki gergin ilişkiler bir anda ABD ve Çin’i de bu iki ülkenin çatışma riskinden kaynaklanan gelişmelerle beraber yeni bir savaşın içine çekebilir ya da Çin liderliğinin Kim Jong-un taşkınlıklarına göz yummaya devam etmesi Pyongyang’ı daha da cesaretlendirerek bölgede nükleer bir felakete yol açabilir.

Geçmişe bakarak ileriye gitmek

Arakan: Tefrika ve bölünmüşlüğün gerçek yüzü

Kâbe’nin örtüsü değişmesine değişiyor ama Müslümanların arasındaki örtü değişmiyor, kalkmıyor, yenilenmiyor. Müslüman kalplerin üzerindeki tefrika, fitne, bencillik, dünyevileşme, adaletsizlik, merhametsizlik, vakarsızlık, özgüveni kaybetme, gayrimüslimleri müminlerden daha üstün ve değerli görme gibi perdeler zifiri karanlıklar gibi çöreklenmiş bir türlü aralanamıyor, yenilenemiyor, İslam’ın izzet suyu ile temizlenemiyor.

Kendi kendilerini tarihten dışlayantoplumlar ve kültürler

İslam dünyası toplumları, düşünce ve kültür hayatımız, modern zamanlar boyunca yüzleşmek zorunda oldukları meydan okumalara yanıt veremediler. Bu yanıtlar hep ertelendi ve savsaklandı. Sözünü ettiğimiz meydan okumalara gereği gibi karşılık veremeyeceğimizi, bir çözüm üretemeyeceğimizi düşündüğümüz için, bu yüzleşmeleri hep erteleyerek teslimiyetçiliği seçtik.

İmam Hatipler has bahçedir

İmam Hatip Okulları eğer bir bahçe olarak tanımlanacak ise; hakk ve hakkaniyete ram olmuş, İslam ümmetinin ve dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenmiş, insanlığın ortak iyiliği için zalimlere karşı dimdik duran gönüllerin ve inancın “has bahçesidir”. O bahçede; inanç ve değerlerine sahip, çelik yürekli, güçlü iradeli, sapasağlam duruşlu hakikatli nesiller yetişir, yetişmektedir.

Fırat Kalkanı Yabancı arazide müşterek askeri harekât

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleştirilen ihraçlardan dolayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yabancı topraklarda bir askeri harekât durumunda kapasite sorunları yaşayacağı sıklıkla dillendirilmesine rağmen, Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) 30 Mart 2017’de başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Müşterek Harekât konseptiyle tasarlanan ve icra edilen FKH, TSK’nın yabancı arazide ve meskûn mahalde hibrit terörist tehditlerle mücadele yürütebilecek bir kapasite ve hazırlık seviyesini haiz old...

Nesnel gerçekleri görmek

Her tür umudun gerçekçi zeminler üzerinde haklılaştırılması gerekir. İçerisinde bulunduğumuz tarihsel dönemin imkanları ve tehditleri üzerinde çalışarak, ahlaki sorumluluk temelinde güçlü, kalıcı, etkili dayanışmalar, ittifaklar oluşturarak bir gelecek umudu etrafında konuşabiliriz.

Arakan ve helvadan putlar

Küresel düzeni, işleyişini, enstrümanlarını yapısal olarak sorgulayacak girişimler gerekiyor. Arakan’daki zulüm mevcut küresel düzenin insanlık adına ‘Nobel’ ile ödüllendirdiği bir kişinin yönettiği ülkede yapılıyor unutmayalım. Helvadan putların yapıldığı dönemdeyiz.

Salih Yemen’in başına dönecek mi?

Kurban ibadeti ve teslimiyet

Kurban kesmek bir ibadet ve Allah’a yakınlaşmanın bir vesilesi olduğuna göre kurbanlık hayvanlara saygılı olmak, onları incitmemek ve eziyet etmemek de ibadetin bir parçasıdır. Ayrıca onların gerek eti, gerek derisi, gerekse sakatat olarak ifade edilen bütün kısımları zayi edilmemeli, yenilmeyecek kısımları ulu orta bırakılmamalı ve toprağa gömülmelidir.

Küresel ekonomik krizin üzerinden10 yıl geçti

Toplumsal hayatın içinde insan

İran:Müessesnizamındevamı mı?

İran’da son zamanlarda yaşanan olayların akabinde Hasan Ruhani’nin daha güçlü bir şekilde iktidara gelmesine rağmen müesses nizamın omurgasını oluşturan; Devrim Rehberliği makamına, Devrim Muhafızları Ordusu’na ve Yargı Erki’ne karşı şimdiden tavizler vermeye başladığı yorumları gündeme gelmektedir. Reformist seçmenlerin bu durumun bundan sonra beklenen reform taleplerinde de kendisini göstereceğine dair kaygıları ise giderek artmaktadır.

Almanya’da sağdan esen rüzgâr

Güç mücadelesi dünyayı nereye götürüyor?

Batılı ülkeler ellerindeki gücün gerilediğinin farkında. Bu gerilemeyi durdurmak ve/veya geciktirmek amacıyla hem kendi içlerinde hem de dış dünyaya ilişkin yeni projeleri devreye sokuyorlar. Alternatif güçleri engellemek amacıyla, ekonomik ve siyasi şantaja başvururken, içeride ise popülist/ırkçı dalgaya yön veriyorlar.

Dolaysız hesaplaşmalar yapmak

Dünya düzeninin ideolojik aygıtları aracılığıyla sürdürdüğü kitlesel propaganda kampanyaları karşısında eleştirel ve bilinçli farkındalıklar oluşturamıyor, sorgulayıcı bilinç inşa edemiyor, dolaysız hesaplaşmalar yapamıyoruz. Sahte varoluşlar, hangi kültürde, hangi toplumda olursa olsun, gerçek, sorumlu ve bağımsız tercihler yapamıyor. Sahte varoluşlar sebebiyle gündelik dünyanın sıradan/bayağı gerçekliğini aşamıyoruz.

Fırat Kalkanı bölgede istikrarı sağladı

24 Ağustos’ta başlatılan Harekât ile birlikte, Türkiye’nin nihai hedeflerinden birisi de bölgenin yeniden yaşanılabilir bir yer olmasını sağlamaktır. Terör örgütlerinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla, ‘İstikrarın Tesisi’ ile alakalı çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye’nin amacı, ‘İstikrarın Tesisi’ girişimleri ile bölgede şiddeti tekrar ortaya çıkaracak ve düzeni bozacak her türlü gerilimi asgari düzeye indirmektir.

ABD’de beyazırkçılık güçleniyor

Charlottesville’de patlak veren beyaz ırkçılık dalgası, ABD’nin kuruluşuna kadar giden bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişte, siyasi dinamik kadar, ekonomik alt yapı ve kültürel değişimin de etkisi bulunmaktadır.

Musul’da DEAŞ’ın nihai yenilgisi mi?

Türkiye-İran ilişkilerinde yeni boyut

İranlı askeri heyetin ziyaretine klasik bir ‘nezaket ziyareti’ tanımı yapmak mümkün değildir. İlişkilerin doğası gereği çoğu zaman perde arkası gerçekleştirilen güvenlik eksenli görüşmelerin bu denli açık ve nispeten kalabalık gerçekleşmesi İran medyasının da dikkatini çekti ve İran heyetindeki bazı isimlerin şimdiye kadar yurt dışına hiç çıkmadıkları, dolayısıyla bu ziyaretin özel bir önemi olduğu vurgulandı.

Ölümle görünür hayatlar mevsimlik işçiler

Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon insan yapılan araştırmalara göre 50 farklı şehirden mevsimlik çalışmak üzere yolculuklar yapmaktadır. Bu göç yollarında başta trafik kazaları olmak üzere çeşitli sorunlar yaşarlar. Mevsimlik tarım işçileri son günlerde yaşanan trafik kazaları sebebiyle yeniden gündeme gelmektedir.

İslami farkındalığı terketmek

İslam dünyası toplumları, bugün karşı karşıya bulundukları varoluşsal baskılarla, tehditler ve temel sorunlarla hesaplaşma ihtiyacı duymuyor. Maruz kaldığımız kronik bağımlılıklar sebebiyle, yeniden inşa ihtiyacını konuşmadığımız gibi, toplumsal ve siyasal değişimin imkânları üzerinde de konuşmuyoruz.

ABD’de Gülen kanseriyle savaşmak

Fetullahçıların, toplumun her katmanına uyguladıkları nüfuza ve “paralel devlet” olarak bilinen yapının kuruluşuna tanık olmuş olan Türk insanı, bu tip taktiklere fazlasıyla aşina. Şeffaf olmayan bir şekilde sızdırma ağları kurma konusundaki becerileri, her hafta yeni bir Fetullahçı grubun deşifre edilmesi anlamına geliyor. ABD’de soruşturmamıza devam ederken benzer yapıların ortaya çıkması ve oluşturulan ağın daha fazlasının açıklığa kavuşması kuvvetle muhtemel.

Rusya’ya yaptırım Batı’yı bölecek

Ukrayna krizi patlak verdikten şimdiye kadar yaptırım uygulanması konusunda Kremlin’e karşı ortak tavır sergileyen ABD ve AB, ilk defa olarak bu konuda farklı yaklaşım içindedir. Bunun en önemli nedeni ise, bu yaptırımdan Avrupa şirketlerinin de zarar görebileceği endişesidir.

Tataristan modeli sona mı eriyor?

Ontolojik yol ayrımı

Müslüman halkların, modernliğin politik tezahürü olan ulus-devlet sınırlarının içine kapatılmalarıyla birlikte, İslami algılarımız, bilincimiz, aidiyetimiz ve kimliğimiz yerinden edildi. İslami bilincimiz yerinden edildiğinde, kolektif İslami kimliği ve gücü kaybettik.

Musul DAEŞ teröründen kurtarıldı mı?

Irak ordusu tarafından 17 Ekim 2016 tarihinde başlatılan Musul’u kurtarma (Musul Geliyoruz) operasyonuna, karadan yerel kuvvetler ve havadan da ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin uçakları destek vermiştir. Irak ordusu, Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten 9 Temmuz 2017’de tamamen kurtardığını açıklamıştır. Ancak her ne kadar Musul’un DAEŞ’ten kurtarılması Irak hükümeti ve güvenlik güçleri için bir zafer olarak kabul edilse de kentteki yıkım ve tahribata bakıldığında durum ne zafe...

Güney Kore ve Japonya’nın stratejik sınavı

Ortak tehditler çok olsa da bunlara karşı yekvücut olma isteği Doğu Asya ülkeleri arasında hiç ama hiç gelişmemiş durumda. Aslında son dönemdeki temayül, daha büyük sınır-aşan işbirliği fırsatları aramaktansa, ülkelerin daha da içe çekilip farklılıklarına odaklanmaları yönünde gelişti.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.