Devleti düşünmek; en eski, yeni uğraşımız…

Devlet dediğimiz büyük yapı, ait olduğu milletin kültür ve iradesini dikkate alacak tarzda icra-ı faaliyet etmek zorundadır. Bu denklemde siyaset ve idare, mahiyet itibariyle farklı tarafları değil aynı tarafın farklı yüzlerini teşkil ederler. Demokrasi, bu aynîliği zarurî hâle getiren ve güçlendiren şeydir. Zira devletler milletlerin kendilerini ifade tarzından başka bir şey değildir.

Kirli bencillikler

İdlib’dekisüreci anlamak

Esad’ın İdlib’e yönelik muhtemel müdahalesinde gerek Rus Hava Kuvvetleri gerekse Suriye ordusunun hava unsurları –daha önce pek çok yerde olduğu gibi– sivil hassasiyetini göz ardı ederek yoğun bir bombardıman gerçekleştirecektir. Bu tür bir müdahale hem insani kayıpları artıracak hem de bölgeden yeni sivil kaçışları tetikleyecektir.

Güney Afrika’dabir rehine

Avrupa aşırı sağı Trump ittifakı

Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Avrupa’daki aşırı sağ partilerin tamamının bundan duydukları memnuniyeti ifade eden açıklamaları, Avrupa ve Amerika arasındaki ırkçı-İslamofobik-aşırı sağın irtibat ve dayanışmasına işaret eder. Bu durum ayrıca, özellikle Avrupa ve ABD’de, aşırı sağ ve popülist söylem ve görüşleri savunan hareketlerin daha ziyade öne çıkacağı bir döneme girildiğini gösterir.

İran’a ambargo: Sosyal ve ekonomik maliyet

Donald Trump’ın uygulanacağını açıkladığı ve diğer ülkelere de adeta dayattığı yaptırımlarla, İran’da bir rejim değişikliğini değil de Obama döneminde bölgede etkin hale gelen İran’ın kendi iç sorunları ile uğraşarak kendi sınırlarına hapsedilmesini öngördüğü söylenebilir. Aynı zamanda bu durumun gerçekleşmesi ile birlikte Ortadoğu’da İran’a karşı bir araya geldiği Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile olan müttefiklik ilişkileri de daha ileri bir noktaya taşınacaktır.

Evanjelizm, Brunson ve Mike Pence etkisi

Trump’tan ziyade özellikle Pence’in seçilmesi, ABD ve –sayıları az da olsa- Avrupa başta olmak üzere bütün dünyadaki Protestanlar-Evanjeliklerde bir umut olarak görülmüş, muhafazakâr, teo-politik ve apokaliptik taleplerini, Pence üzerinden gerçekleştirmeye çalışacakları anlaşılmıştır. Nitekim Kudüs kararı ve -sembolik gibi dursa da- Rahip Brunson bahane edilerek Türkiye’ye yönelik geleneksel müttefiki-stratejik ortağı Türkiye ile ilişkileri kriz noktasına getirecek yaptırım tehdidi, bu Evanjelik...

Türkiye ekonomisi iş üretiyor

Türkiye’de işgücü sayısı 2005 yılında 21 milyon 691 binden 2018 yılı Nisan sonu itibariyle 32 milyon 95 bine çıkmıştır. Aynı zaman diliminde istihdam oranı %44,9’dan %53’e çıkmıştır. On üç yılda işgücüne 10 milyon 404 bin kişi dahil olmuştur. 2005 ile 2018 arası dönem dikkate alındığında her yıl ortalama 800 bin kişinin işgücü piyasalarına girdiği görülmektedir.

Gerçekliğe dönüşmeyen sözler

Soçi toplantısı ve İdlib süreci

Türkiye’nin, Astana ve Soçi görüşmelerinde sıkça gündeme getirdiği sivillere yönelik Esed saldırılarının sona erdirilmesi konusundaki tavrını bu Soçi görüşmesinde de dile getirerek İdlib’e yönelik herhangi bir Esed saldırısı karşısında sessiz kalınmayacağını taraflara kararlı biçimde ilettiğini söylemeliyiz.

Siber uzayda ABD – Rusya mücadelesi

ABD ve İngiltere’nin iddia ettiği gibi Rusya gerçekten devletlerin ulusal güvenliklerini ihlal etmek suretiyle uluslararası siber operasyonlar gerçekleştirdi mi? Eğer öyleyse örneğin ABD buna neden engel olamadı? Ya da İngiltere Rusya’nın yaptığı operasyonlara karşı koyabildi mi, ilaveten misilleme yaptı mı? Asıl sorulması gereken sorular bunlardır çünkü siber saldırılar tüm dünyada olabilir ve kaynağı tespit edilirse misilleme kapsamında karşılık verilebilir.

BRICS'te Türkiye etkisi

Güney Afrika BRICS zirvesinde görüldü ki sorun Türkiye-Batı, Türkiye-ABD sorunu değildir. Sorun, küresel bir sorundur ve Dünya uluslararası sistemin sorunlara karşı çözümsüz kalması karşısında memnuniyetsizdir. Üstelik son dönemde Trump’ın mevcut politikaları nedeniyle bildiğimiz Batı da, Kuzey de arkadan da olsa, geç de olsa memnuniyetsizler kervanına katılmıştır.

Kurucu ideallere yabancılaşmak

Dünya buhranda, deva BRICS’de mi?

Bugün, uluslararası sistem Atlantik’ten Asya-Pasifik’e uzanan çizgide, ABD’nin revizyonist yönelimleri dolayısıyla jeo-politik bir kırılmadan geçmekte. Trump’ın korumacı politikaları, usul usul başladığı düşünülen küresel ticaret savaşlarını daha da alevlendirebilir. Şimdilik çoğunlukla twit-diplomasinin bir parçası olarak gördüğümüz tehditler ve karşı tehditler 21.yy’a özgü dönüşmüş yeni güç kullanım biçimlerine (gunboat diplomacy) yol açabilir.

Dünya buhranda, deva BRICS’de mi?

Bugün, uluslararası sistem Atlantik’ten Asya-Pasifik’e uzanan çizgide, ABD’nin revizyonist yönelimleri dolayısıyla jeo-politik bir kırılmadan geçmekte. Trump’ın korumacı politikaları, usul usul başladığı düşünülen küresel ticaret savaşlarını daha da alevlendirebilir. Şimdilik çoğunlukla twit-diplomasinin bir parçası olarak gördüğümüz tehditler ve karşı tehditler 21.yy’a özgü dönüşmüş yeni güç kullanım biçimlerine (gunboat diplomacy) yol açabilir.

İran’da ekonomi yol ayrımında mı?

Gelecek iki yıllık (belki de daha uzun) periyotta, İran’ı siyasi ve ekonomik olarak sıkıntılı günler bekliyor. İran’ı önümüzdeki dönemde bekleyen zorlu süreçte, kriz yönetimi kapasitesine sahip kadroların iş başına geleceği, bu minvalde bazı tasfiyelere gidileceği düşünülmektedir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu türden yeni haberler gelecektir.

Mesut Özil’e teşekkür borcumuz var

Avrupa gündemini oluşturan siyasi tartışmalar faşizm tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını gösteriyor. Irkçı söylem medya ve siyaset başta olmak üzere her alanda hâkimiyetini pekiştirdi. Söylemin eyleme dönüşme emarelerini NSU örgütünde, camilere ve Müslümanlara yapılan saldırılarda görüyoruz. Almanya gibi faşizm hastalığını İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte bastırmayı ve kontrol altında tutmayı başarmış bir ülkenin bundan sonra da nüksetmemesi için Türkiye önemli potansiyele sahip.

Yeni Pakistan’a giden yol; seçimler

Bugün geldiğimiz noktada Pencap’ta halkın refah ve gelişimini hedefleyen başarılı çalışmalarıyla oy isteyecek olan kardeş Şahbaz Şerif; Pakistan’ın iç ve dış siyasetini, Hindistan, Keşmir, Afganistan ve ABD ekseninde belirlemek isteyen askeri vesayete karşı önemli bir sınav verecektir.

Varoluşsalsorunlar ve yanılsamalar

Yeni yönetim sisteminin konusu ve öznesi

Başkanlık sistemi:Yeni bir kapı aralamak

24 Haziran’la beraber fiilen de geçilmiş olunan başkanlık sistemi modeli, Türkiye’nin kendisine açacağı “yeni alanlar” için bir başlangıç; bir “sahip çıkış” olabilir. 24 Haziran’a iç ve dış baskıların daralttığı siyaset vasatları ile gelindiğinin unutulmaması gerekir. Bu tarihi dönemeç ile Türkiye, hükümet sistemini köklü bir yapısal dönüşüme götürmüş; üzerine dar gelen elbiseyi çıkarmıştır.

Kamunun yeniden yapılandırılması ve sendikalar

Yeni dönem sadece devlet açısından yapılandırma dönemi olmayacaktır. Aynı zamanda kamuda örgütlü sendikalar açısından da bir değişim dönemi olacaktır. Bu değişimin muhtemel risklerini önceden görerek buna uygun tedbirler alınırsa sendikalar açısından bu durum gelişmenin ve kurumsal bir sendikal yapıya dönüşmenin fırsatı olabilir.

500 yıllık ödeşme Amerika kıtasının intikamı

21. Yüzyıl’ın Hernan Cortes’i Donald Trump’ın Avrupa seferi, 500 yıl önce zenginliği Avrupalı işgalciler tarafından çalınarak transfer edilen Amerika’nın adeta intikam töreniydi. Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren, ülkesinin Avrupa’nın güvenliği için harcadığı paranın büyüklüğünden ama buna karşılık muhatap oldukları nankörlükten dem vuran Trump, 11 Haziran’da Brüksel’e gelerek, bir mafya babası edasıyla NATO müttefiklerine raconu kesti.

NSU davası: Almanya’nın utanç günü

Medya tarafından‚ Dönerci-Cinayetleri’ olarak adlandırılan NSU cinayetleri Almanya’da yaşayan Türklerin Alman devletine olan güvenini derinden sarstı.

Siber uzay dış politika alanı mı?

Siber uzay denilen alan çok karmaşık ve derin bir yapıda olduğu için henüz hiçbir devlet son saha denilebilecek yerlere ulaşabilmiş değildir. Bu kapsamda, “dark net, dark web, deep web” gibi isimler verilen ve içerisinde aklımıza gelebilecek her şeyin cereyan ettiği bir “derin alan” da yer almaktadır ki bu durum tehlike arz ettiği kadar fırsatlar da sunabilir.

‘Germany First’ Merkel’e kaybettirecek

Asiye Bilgin - AraştırmacıMerkel şimdiye kadar iç siyasette gücünü Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki güçlü konumundan, Avrupa Birliği içerisindeki gücünü ise Almanya içerisindeki otoritesi ve gücünden aldı. Şimdilerde iki taraf da Merkel’in gücünü sorgular pozisyonda. İç siyasette zayıflayan Merkel, Avrupa Birliği içerisindeki taleplerine destek bulmakta zorlanacağa benziyor.

Güney Çin Denizi’nde stratejik rekabet

15 Temmuz ruhunu hatırlamak ve diri tutmak

Bugün yine geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir lider olarak halk üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve milletin iradesine sahip çıkma konusunda ne kadar tavizsiz olduğunu hatırlıyoruz. FETÖ’nün kalkışmasına rağmen o durumda bile “Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda, bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil” diyerek milletin emanetine sahip çıktığını hatırlıyoruz.

Şimdi “Büyük Türkiye” vakti

Anayasamızdaki yeni esaslar çerçevesinde devlet teşkilatının işleyişine dair düzenlemeler gündemde. Türkiye’yi yoğun bir fikrî, zihnî ve amelî uğraş bekliyor. “Devlet”i konuşacağız; “yönetim”i konuşacağız, “bürokrasi”yi ve “bürokratı” konuşacağız, “kamu hizmeti”ni konuşacağız; hasılı “Büyük Türkiye”yi konuşacağız.

Dolar son nefesini verirken…

ABD Doları güçleniyor ama adeta ölmeden önce son kez çok sağlıklı görünen hastalar gibi. 1971’de dolar ile altının bağı koparıldığından bu yana tüm dünya paraları dolara bağlı. Yani aslında hepsi karşılıksız. Hepsi sınırsız basılıyor. Yani aslında bugün tüm kağıt paralar doların kötü birer taklidi. Karşılıksız ve sınırsız para basmayı bugün devletler (ve IMF) doğuştan gelen bir hak gibi görüyor.

Niteliksel sapmalar derinleşerek çoğalıyor

Üretme-yenileme ve yayılma yeteneklerini kaybeden kültürlerin içe kapanmaktan başka yapabilecekleri hiç bir şey yoktur. Muhafazakârlık ve konformizm, değişime ve yenilenmeye kapalıdır. Muhafazakâr ve konformist bünye ya da gelenek, gerçekleşmeyen umutlar ve beklentiler biriktirir.

Yeni sistem, yeni seçim, yine Erdoğan

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.