Türkiye’ninF–35’le imtihanı

ABD Kongresi eski alışkanlıklarını devam ettirerek, siyasi mülahazalarla, Türkiye’ye daha önce farklı konularda olduğu gibi şimdi de F-35’ler üzerinden yaptırım uygulama yolunu seçmiş görünüyor. ABD ile Türkiye’nin son dönemde ayrışan çıkarları ve öncelikleri bu konuda en önemli etkenlerden biri. Ne var ki aynı ABD Kongresi’nin Yunanistan, Rus yapımı S300 sistemini aktif hale getirdikten sonra nasıl bir sessizliğe büründüğü herkesin malumudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın24 Haziran’da ilk turda seçi...

Suriyelilerin gözünden seçimler

Körfez’in sonu mu?

Kandil operasyonu ve alan hakimiyeti

Türkiye, Irak’ın kuzeyinde onlarca yıldır PKK terörüne ev sahipliği yapmakta olan Kandil’e operasyonu gündemine aldı. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Düzenlenen operasyonların başarılarının boşa gitmemesi ve dökülen şehit kanlarının zayi olmaması için Türkiye’nin BM, NATO, AGİT veya herhangi bir ittifak veya koalisyonun bölgeye yerleşmesine, barış gücü veya müdahale gücü oluşturmasına izin vermemesi gerekir.

Hayvan haklarından mülteci düşmanlığına

Tarihi el sıkışmalardan, tarihi çatışmalara giden yol

Trump ve Kim’in el sıkışma pozları, uluslararası meselelere jeopolitikten ziyade romantizm penceresinden bakan çevrelerde 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışında olduğu gibi, somut bir karşılığı olup olmadığı meçhul iyimserlik fırtınası estirdi. Ancak tarihi tecrübeler, bu el sıkışma “pozlarının” her zaman dünyaya saadet getirmediği gerçeği ile sabit.

Terör baronuna barışçıl maske takmak

PKK’nın katlettiği emekçilerin ve ailelerinin Demirtaş’a söyleyecek çok sözü var. PKK’nın katlettiği Necmettin öğretmenin inşaat işçiliği yapan babasının elbette söyleyecek sözleri var. Yol, baraj ve inşaat şantiyelerini basarak PKK’nın katlettiği işçilerin ailelerinin elbette söyleyecek sözleri var.

Sözcüklerin emperyalizmi

İslam toplumlarında, bir tür İslami burjuvalaşma yaşandığı için, demokrasilerle bütünleşme eğilimleri de güçleniyor. İslam dünyası toplumlarında akademik akıl, demokrasilerin emperyalist ihtirasların maskesi olabileceğini göremiyor.

Singapur zirvesi Uzun yolun başlangıcı

TANAP yeni bir başlangıçtır

TANAP, Azerbaycan ve Türkiye’nin Güney Kafkasya, Karadeniz, Kuzeydoğu Avrupa ve Orta Doğu ile stratejik ilişkilerini genişletecek ve onun gerçek anlamda bir enerji köprüsü rolü oynamasına yol açacaktır. Şimdiden bölgedeki doğalgaz üreticisi olan birçok ülkenin TANAP aracılığı ile Avrupa’ya gaz satma niyetinde olması bunun işaretidir.

Örnek bir Müslüman âlim, Prof. Dr. Mehmet Nazif Şahinoğlu

Sorumsuz iyimserlikler

Toplumlarımızda propagandanın dili, kitleselleştirme ve türdeşleştirme girişimleri, toplumlarımızın fikir üretme yeteneğini yok ediyor. İslam dünyası toplumlarında fikir üretme yeteneğinin kaybı, çok derin, çok hayati bir tartışma konusu olmalı iken, ne yazık ki bugün bir sorun olarak görülmüyor.

Deizm mi sekülerleşme mi?

Dindar kesimin refah seviyesinin artması, sosyal olanaklar, güzel ve pahalı eve, arabalara ve yaşama kavuşmaları, konforun onları esir almasına yol açtı. Radikal eğilimler yerini komformizme bıraktı. Bu dönemde dindar kesim arasında sekülerleşme eğilimleri arttı. Burada sekülerleşmeden kastımız din ve dünya hayatının ayrılması, sosyal hayatın kompartımanlara bölünmesidir.

Kur’ân bağlamında ümit ve karamsarlık

Her şeyin Allah’ın takdirinin bir eseri olduğuna inanan bir kimse, başına gelecek bütün işlerin Allah’ın bir yazgısı/takdiri olduğuna inanır. Kendisine düşen, tedbirleri almakta atalet ve gevşeklik göstermemektir. O’na olan güvencinin tam olmasıdır. Bu psikolojik ve ruh haline sahip bir mümin, asla karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmez.

Bir yanda ideolojik bütünlükler,bir diğer yanda İslami parçalanmalar

Her iki Batı (Amerika ve Avrupa) dünya çapında bir ideolojik bütünlük ve egemenlik oluşturdukları halde, İslam dünyası toplumları İslami bir bütünlük oluşturamayacak ölçüde büyük bir çaresizlik içerisindedir. Arap-İslam dünyasının, İran’a karşı İsrail’le işbirliği yapabildiği bir dönemden geçtiğimizi kaydetmek bu çaresizliğe işaret eder.

Solingen faciası ve Avrupalı Türklerin güvenliği

Almanya’da siyasetçiler sadece Nazi partisi AfD ile ilgili yanlış tutumlarıyla değil, aynı zamanda en az Naziler kadar tehlikeli olan PKK ve FETÖ gibi terörist yapılara sağladıkları imkanlarla da dikkat çekiyor. Alman siyaseti aşırılıkların her türlüsü ile mücadele etmesi gerekirken, onları kullanmayı tercih ediyor.

Dünyanın en tehlikeli fikri: Transhümanizm

28 Şubat: Gaspedilen haklar-sarsılan itibarlar

Trump’tan Rusya’ya İran hediyesi

Rusya’nın bu süreçten avantajlı çıkması için tüm şartlar müsait. Öncelikli olarak, ABD’nin yalnız karar alma girişimine AB ülkelerinin tepkisi NATO ve diğer Batılı kurum ve örgütleri zayıflatacaktır ki, bu da en fazla Kremlin’in işine gelmektedir. AB’nin yaptırım politikasında ABD yanında yer almaması Rusya için büyük fırsat olacaktır.

Popülizmlerin kitleselleşmesi

Tarihsel ve bütünsel İslami bir perspektife sahip olmadığımız için, sömürgeci tarihin ve bilginin dayattığı madun psikolojisini aşmayı bir türlü başaramıyoruz. Bu psikolojinin kitleselleşmiş popülizmler yoluyla aşılabileceğini düşünerek kendimizi aldatmaya devam edebiliyoruz.

Irak seçimleri ve değişen dengeler

Irak seçimlerinde ortaya çıkan tablo ülke içerisinde siyasi parçalanmışlığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Nükleer anlaşma komada

ABD-AB krizlerinde edindiğimiz tecrübe bize, Avrupalıların kendi çıkarlarını önceleyerek başta direnmeye karar verdiğini, ancak sonra ardı ardına gelen baskılara bölünmüş bir Avrupa olarak dayanmanın güçlüğü karşısında geri çekildiğini gösteriyor. Zaten bu geri çekilme sinyallerini Avrupa’nın dev şirketleri göndermeye başladı bile. Anlaşılan Avrupalılar dahi Trump’ın hegemonyacı saldırgan politikalarında “bal tutup parmak yalayan” tek aktörün İsrail olabileceğini düşünüyorlar.

İslami farkındalığın derinliğini kaybetmesi

Avrupa’da Türkiye karşıtı propaganda: Siyasi-medyatik-toplumsal histeri

Avrupa, reel siyasetin güç ve menfaat dengelerindeki değişim ve kaymalardan doğan siyasi krizleri insan hakları, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü gibi söylemler üzerinden kamuoyuna yansıtmakta ve agresif Türkiye siyasetini bu yolla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de kötücül bir yönetimin var olduğu algısı yaftacı ve sembolik bir dil (diktatör-islamcı-otoriter) üzerinden pekiştirilmektedir.

Avrupalı Türklerin ahdi: Erdoğan’ı başkan yapacağız

UETD’nin Saraybosna’da Genel Kurul yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradan yurt dışında yaşayan Türklere ve dünya Müslümanlarına seslenmesi, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık gerçeği göz önünde bulundurulduğunda başlı başına bir mesaj taşıyor.

Bizim için de Erdoğan’la devam

Türkiye Cumhuriyeti, hem dünyadaki Müslümanlar açısından hem demokrasi ve hürriyet açısından, çok önemlidir. Fakat bize göre daha önemli olan başımız dik olarak geçmişimiz ile barışık bir şekilde dünya insanına ab-ı hayat vermeye en güçlü aday olduğumuza kendimizin inanması ve aşağılık komplekslerinden kendimizi kurtarmaktır. İşte Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya bu konuda bizim de var ve belirli değerlere sahip olduğumuzu haber vermiştir.

İslami bilincin özgürleşmesi

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının yerinde yeller esiyor. İslam dünyası toplumlarında kültürsüzlük/ufuksuzluk/basiretsizlik/duyarsızlık kol geziyor.

Petro-yuan petro-doların sonu mu olacak?

Çin’in ham petrol göstergesinin piyasaya sürülmesi, petro-doların sonunun başlangıcına işaret edebilir. Elbette ABD, bu potansiyel tehdidi sineye çekmeyecektir. Petro-yuanın küresel petrol ticaretine hâkim olmasıyla, Çin yuanının gelecek on yıl içinde dünyanın en yüksek rezerv para birimi olarak ortaya çıkması muhtemeldir. Bu, ABD açısından nükleer savaşı aratmayacak bir gelişme.

Kıbrıs’a deniz ve hava üssü açılmalı

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bir askeri antlaşma yaparak Mağusa bölgesinde Kocatepe Deniz Üssünü, Geçitkale’de ise Cengiz Topel Hava Üssünü açması gerekmektedir. Bu adım hem askeri hem stratejik ve hatta jeopolitik anlamda ciddi avantaj ve kabiliyet sağlayarak bölgesel güvenliğin tesisini gerekse enerji güvenliğinin tedarikinde bölge barış ve istikrarının korunmasında denge unsuru olacaktır.

Bilinçli kötülükler

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının yerinde yeller esiyor. İslam dünyası toplumlarında kültürsüzlük/ufuksuzluk/basiretsizlik/duyarsızlık kol geziyor.

Ulusal güvenlikte sosyal medyanın önemi

Birçok devlet ulusal güvenlik istihbaratı üretiminde teknik ve siber imkanları da kullanır. Sadece devletler değil çok uluslu şirketler de sosyal medyada etkin durumdalar. Bu şirketler ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya hızla ve kolayca sunabilmek için sosyal medyayı kullanmakta ve kitlelere zahmetsiz ulaşabilmektedir.

Güney cephesinde yeni bir şey yok (mu?)

ABD, Esad rejiminin son 3 ayda Rus paralı askerlerin de katıldığı operasyonlarda Fırat’ın doğusuna geçmeye yönelik en az 3 teşebbüsünü yoğun ateş gücü ile püskürttü. Amerikalı generaller, bu çatışmalarda 200’den fazla Rus paralı askerin öldürüldüğünü de doğruladılar. Nisan ayının son haftasında Rusya’nın İran ve Irak hava sahasını kullanarak yürüttüğü hava trafiği rejim güçlerinin Deyr ez Zor ya da Dera’da daha geniş çaplı bir saldırının son hazırlıklarını yaptığına işaret ediyor.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.