|

Başhekimlere de performans geliri uygulanacak

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirecek düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle başhekim, başhekim yardımcısı, başhemşire gibi idari görevlerde bulunan personelin hak kayıpları giderilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:44 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık çalışanları arasında performans dengesi hak kaybı olmadan sağlanacak. Mesleğini serbest şekilde icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkânı sağlanacak İlaç sektöründeki müteşebbislerin taşıması gereken koşullar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.
#Başhekim
#TBMM
#AK Parti
5 ay önce