|

Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Savaşlar, depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte en çaresiz anda ve dardayken dkunacak dualar.

17:54 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:54 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sıkıntı duası nasıl yapılır?
Sıkıntı duası nasıl yapılır?
İçindekiler
Sıkıntı
ları
dua
ile bertaraf edebiliriz. Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. İnişli çıkışlıdır. Hastalık, sağlık, varlık, darlık, üzüntü, sevinç biz kullar içindir. Efendimiz s.a.v. de “Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” (Ahkâf 35) ilahî fermanıyla sıkıntılara karşı sabra davet etmiştir. Allah Resulu (s.a.v) “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımıyladır.” (Nahl 127) buyurarak, bela, musibet ve sıkıntılara karşı ümmetine örnek olmuştur. İşte sıkıntılardan kurtulmak, En Çaresiz Anda Ve Dardayken Okunacak Dualar.
Sıkıntı duası

Sıkıntı anında ne yapılmalı?

 • Rabbimiz, Bakara suresi 177. ayette mealen şöyle buyurmuştur: “Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar; namaz kılar, zekât verir. Sözleştiği zaman sözlerini yerine getirir. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabreder. İşte sâdık kimseler bu vasfı taşıyanlardır; işte takva sahibi olanlar bunlardır.”
 • “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155)

Sıkıntıya karşı Peygamberimizin tavsiyesi

 • Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Müminin hali ne hoştur! Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da onun için hayır olur.

Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in duasıyla Yüce Rabbimize niyaz edelim:

 • “Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.”

En güzel, kısa, anlamlı sıkıntı duası

İmtihan yurdundayız ve bu imtihan son nefese kadar devam edecek. Bu yolda en büyük silahımız sabır ve sebat. İbadetleri yerine getirmede, nefsin arzu ve isteklerine karşı durmada ve başa gelen bela ve musibetlere karşı duamız şudur:

 • “Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver ve müslüman olarak canımızı al.” (A’râf 126)

Sıkıntı, dert ve sabır ayetleri

 1. “Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.” (Yunus, 57)
 2. “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.” (2-45)
 3. “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (2-153)
 4. “Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!” (2-55)
 5. “Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Mardâ,1; Müslim, Bir, 5)
 6. Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”
 7. “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Peygamberimiz hasta olduğunda okuduğu dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s.) tedavi eder ve:

 1. Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.
 2. “Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Huzura kavuşmak için hangi sure, ayet, dua okunur?

 • Allah-u Teala, İnşirah suresini sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa niteliğinde göndermiştir. Ruhani rahatlamak, feraha kavuşmak için okunur. Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh" "EIem neşrah Ieke sadrak" oIarak da söyIeyenIer vardır.

İnşirah Suresi’nin Türkçe okunuşu

 • 1- Elem neşrah leke sadrek
 • 2- Ve vada'na 'anke vizreke
 • 3- Elleziy enkada zahreke
 • 4- Ve refa'na leke zikreke
 • 5- Feinne me'al'usri yüsren
 • 6- İnne me'al'usri yüsren
 • 7- Feiza ferağte fensab
 • 8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Türkçe anlamı, meali

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 • 1- Senin için bağrını açmadık mı?
 • 2- İndirmedik mi senden o yükünü?
 • 3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
 • 4- Senin şanını yüceltmedik mi?
 • 5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
 • 6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
 • 7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
 • 8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresinin fazileti

İnşirah Suresinin fazileti

Her gün 7 kere okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur. Bir kimse beş vakit namazın ardından okumaya devam ederse, Allah’u Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederli bir durumda ise, ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur. Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah’u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.

Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Dualar Okunur?

 • Sıkıntılı anlarımızda, dara düştüğümüz zamanlarda Allah'a(c.c) sığınarak hangi duaları etmeliyiz? Hangi dualar bizi sıkıntı ve dertlerimizden uzaklaştırır? Dua okumak dışında manevi olarak rahatlamak için neler yapılabilir? İşte bu soruların cevabı ekteki videoda yer almaktadır.

#sıkıntı duası
#sıkıntı duası nasıl yapılır
#sıkıntı duası okunuşu
16 gün önce