|

Hat sanatının şaheserleri müzayedede

Phebus Müzayede tarafından bugün Harbiye Divan Otel’de saat 18.00’de yapılacak müzayedede hat sanatının şaheserleri görücüye çıkıyor. Yahya Hilmi, Ali Hamdi, Mehmed Şefik, Tophaneli Hatip Ömer Vasfi, Süleyman Vehbi, Muhsinzade, Seyyid Ahmed Hilmi, Necmeddin Okyay, Kemal Batanay, Halim Özyazıcı, Hamid Aytaç, Macid Ayralketebeli’nin koleksiyonluk hat levhaları dikkat çekiyor.

04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:40 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı’dan bugüne hüsn-i hat sanatının seçkin örneklerinden imzalı fotoğraflara, el yazma Kur’an-ı Kerim’den Üsküdar Matbaası’nda basılan Vankulu Lügati’ne, efemeralardan madalya ve nişanlara, Asaf Halet Çelebi’nin şiir seçkisinden imzalı mektuplara, Sütlüce Dergâhı objelerden Mehmet Akif imzalı Safahat’a son derece nadide eserleri Phebus Müzayede Evi sanatseverlerle buluşturuyor.

Kadıköy Moda’da bulunan Phebus Müzayede Evi tarafından bugün Harbiye Divan Otel’de gerçekleştirilecek II. Salon Müzayedesi’nde Yahya Hilmi, Ali Hamdi, Mehmed Şefik, Tophaneli Hatip Ömer Vasfi, Süleyman Vehbi, Muhsinzade, Seyyid Ahmed Hilmi, Necmeddin Okyay, Kemal Batanay, Halim Özyazıcı, Hamid Aytaç, Macid Ayral ketebeli koleksiyonluk hat levhaları dikkat çekiyor.

Osmanlı nesih hattının üstatlarından Yahya Hilmi Efendi’nin (ö. 1907) sülüs-nesih Hilye-i Şerif’i, Sultan II. Abdülhamid devri saray hattatı Ali Hamdi Efendi’nin hat levhası, Mehmed Şefik Efendi’nin celi sülüs hatla yazdığı ve Mustafa Düzgünman ebrulu Besmele-i Şerif’i, Necmeddin Okyay’ın nadiren kaleme aldığı sülüs yazıyla Hadis-i Şerif’i, hafız ve musikişinas Kemal Batanay’ın celi talik hattıyla Besmele-i Şerif’i, Tophaneli Hatip Ömer Vasfi Efendi’nin “Yâ Allah Celle Celâluh” yazılı celi sülüs levhası müzayedede satışa sunulacak. Salon müzayedesinde Hasan Çelebi, Fuat Başar, Hüseyin Kutlu, Turan Sevgili, Ali Toy, Fatih Özkafa gibi çağdaş hattatların eserleri de yer alıyor.

Yazarların imzalı fotoğrafları

Müzayedede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Salih Bozok, Hüsrev Gerede, Yusuf Ziya Paşa, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa, Abdülbaki Gölpınarlı’dan imzalı ve ithaflı fotoğraflar göze çarpıyor. Müzayededeki imzalı fotoğraflar arasında Atatürk’ün Şeyh Senusî tarafından hediye edilmiş Trablusgarp yerel kıyafetleriyle çektirdiği, Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’e ithaflı ve imzalı 26 Mart 1920 tarihini taşıyan hatıra fotoğrafı öne çıkıyor.

Atatürk’ün Pasinler depremi dolayısıyla geldiği Erzurum’da 30 Eylül 1924 günü Erzurum Lisesi ziyareti esnasında aralarında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da bulunduğu muallimlerle birlikte çekildiği fotoğraf da ilk kez müzayedeye çıktı. Tanpınar’ın Beş Şehir’de “Atatürk’ü ilk defa Erzurum’da gördüm. Onunla tek konuşmam da Erzurum Lisesi’nde oldu” dediği bu tarihi hadiseyi ölümsüzleştiren fotoğrafta Atatürk ve Tanpınar aynı karede yer alıyor.

Yahya Kemal ve Tanpınar birlikte

Türk edebiyatının iki büyük ismi Yahya Kemal Beyatlı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın birlikte poz verdiği fotoğraf da müzayedede karşımıza çıkıyor. 1920 yılının başında Yahya Kemal’in Darülfünun muallimi olduğu döneme ait bu hatıra fotoğrafta aralarında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da yer aldığı öğrencileriyle Dârülfünûn Konferans Salonu önünde görülüyor.

Asaf Halet’in şiir defteri

Müzayedede yer alan bir başka eser ise Asaf Halet Çelebi’nin harikulade yazısıyla Yunus Emre, Bâki, Nedim, Yahya Kemal, Orhan Veli, Ahmet Haşim gibi şairlerin şiirlerini Eski Türkçe kaleme aldığı defter. Çeşitli şiirlerin bulunduğu bu defterin sayfaları arasında ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Asaf Halet’e ithaf edip imzaladığı bir desen çalışması da bulunuyor.

Modern hikâyeciliğimizin en önemli ismi olan Sait Faik Abasıyanık hikâyelerinde anlattığı balıkçılar, kahveciler, işsizler, yoksullar, berduşlar gibi başıboş ve avare bir hayat yaşadı. Oğlunun doğru dürüst bir geçim kapısı olmadığını gören babası, ona Odunkapısı’nda zahire alım satımı yapmak için bir dükkân açtı. Ancak bu teşebbüs kısa sürede sonuçsuz kaldı. Sait Faik, mizacıyla hiç uyumlu olmayan bu işi birkaç ay içinde bitirerek boş dükkânının anahtarını babasına teslim etti. Sait Faik’in bu çok kısa süren esnaflık döneminden kalan ahşap masif kutu müzayedede görülüyor. “Sait Faik AbasıYanık, Alım Satım Komisyonculuğu, Odun Kapısı Sokak No. 63” yazılı ahşap kutu açık arttırmaya sunulacak.

Müzayedede Atatürk’ün, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ıslak imzalı mektup ve tebrik kartları, Ara Güler imzalı fotoğraflar, İhap Hulusi, Gülümser Aral, Kemal Özkan’ın tasarımı afişler, Osmanlı döneminde yaşamış ünlü Ermeni mimar Balyan ailesinden Şehbender (Konsolos) Sarkis Balyan’ın evrak ve fotoğrafları, Osmanlı devri Van işi savat işçilikli gümüş tabaka, Üsküdar matbaası basımı Vankulu Lügati, Ebül´ulâ Mardin´in babası Yusuf Sıdkî Efendi´nin kaleme aldığı Mi‘râcu’l-Mu‘temir ve’l-Hâc adlı eserinin müellif nüshası, Osmanlı sadrazamı, İttihat ve Terakki’nin lideri, Dâhiliye Nazırı Talat Paşa’ya ünlü Yahudi heykeltraş ve siyonist aktivist Alfred Nossig tarafından hediye edilen 1915 tarihli bakır rölyef, Charles Edouard Goad tarafından çizilen İstanbul’un sigorta haritaları başta olmak üzere pek çok eser yeni sahiplerini bulacak.#Aktüel
#Sanat
#Sergi
2 ay önce