VideoAbdestsiz imza atmayan Sultan 2 Abdülhamid Han
Abdestsiz imza atmayan Sultan: 2. Abdülhamid Han
Abdestsiz imza atmayan Sultan: 2. Abdülhamid Han
Veli Padişah Sultan 2. Abdülhamid Han, her zaman ibadetine özen gösterir, sarayda 5 vakit ezan okutur, herkesin camilere devam etmesini isterdi. Devletin hiçbir belgesine abdestsiz imza atmayan Sultan, sünnet ölçülerine dikkat ederdi.