|

Namazın farzları nelerdir? İşte namazın içindeki ve dışındaki farzlar!

Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları içinde ve dışındaki farzlar olarak ikiye ayrılır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihal bilgilerinden derlediğimiz namazın içindeki ve dışındaki farzlar...

10:53 - 9/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:53 - 9/10/2023 Pazartesi
Diğer
Namazın farzları nelerdir? İşte namazın içindeki ve dışındaki farzlar...
Namazın farzları nelerdir? İşte namazın içindeki ve dışındaki farzlar...

Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü's-salât) olarak adlandırılır.

Namazın farzları nelerdir?

Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü's-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz.


Buna göre;

a) Namazın Şartları

1. Hadesten tahâret

2. Necâsetten tahâret

3. Setr-i avret

4. İstikbâl-i kıble

5. Vakit

6. Niyet

b) Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri

2. Kıyam

3. Kıraat

4. Rükû

5. Secde

6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır

Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta‘dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun‘ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür.

Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.#Namaz
#İslam
#Namazın farzları
5 ay önce
default-profile-img