|
Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

personal-data

PİRİ MEDYA AŞ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Piri Medya AŞ (“PİRİ MEDYA”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, PİRİ MEDYA ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,

Güncelliği ve doğruluğu korunarak,

İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

PİRİ MEDYA’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

Açık rızanın varlığı (“m.5/1 ve m.6”).

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

A. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemleri

Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme ŞartlarıVeri Toplama Yöntemleri
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması amacıyla.Adı soyadı.m.5/2-f.İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).
Gelen evrak ve marka tescillerinin işlenmesi amacıyla.Adı soyadı, unvan, imza.Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla.Adı soyadı, plaka bilgisi.E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
5651 sayılı kanun kapsamında gerekli verilerin kaydedilmesiMac Adresi, Ip Adresi, User Id
Hotspot Misafir Ağına Kayıt Olurken Alınan Bilgiler
m.5/2-a, m.5/2-ç m.5/2-fDijital yollarla (Otomatik yollarla)
Reklam, pazarlama, kullanıcı beğeni, alışkanlık, davranışlarına direk etki eden pazarlama faaliyetlerini yürütmeCookie Bilgileri
E-Mail Adresleri
Adı-Soyadı
Girmiş olduğu İnternet siteleri
m.5/1
Talep ve şikâyet yönetimi amacıylaAdı soyadı, e-posta, telefon numarası, talep ve şikayet formu, imza.m.5/2-e, m.5/2-f.Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla).
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesiAd, Soyad, Doğum Tarihi, Cep Telefonu ve E-Posta Bilgisi - Twitter FB ,Google Login Bilgisi.m.5/2-c
Fatura kesilmesi amacıyla.Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres.m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Cari hesap kayıtlarının oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve yasal zorunluluklar amacıylaAdı Soyadı, T.C Kimlik No
Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf
Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, İcra Takip belgeleri, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar, Vergi Numaraları, Vergi Daireleri, Varsa Banka Bilgileri / Hesap Iban No
m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. m.5/1 ve m.6Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi amacıyla.Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, adres.m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-fFiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Mahkeme dava dosyası ödemelerinin yapılması amacıyla.Adı soyadı, TCKN, IBAN bilgisi, Mahkeme/İcra dosya numarası.m.5/2-ç, m.5/2-f.Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
İmza sirkülerinin hazırlanması amacıyla.TCKN, nüfus cüzdanı seri no, adı soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, anne-baba adı, aile sıra no, cilt no, kayıt no, imza.m.5/2-a, m.5/2-c.
Denetim Tutanaklarının HazırlanmasıAdı soyadı, TCKN, imza, e-imza.m.5/2-c, m.5/2-f.İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).
Eğitim Sertifikası HazırlanmasıAdı Soyadı, T.C Kimlik Nom.5/2-c.Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Kanun, genelge, talimat, yönetmelik, KHK, tüzük, emir ve yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi amacıyla.Tebliğ edenin adı soyadı, TCKN, imzam.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.
Dava, arabuluculuk, icra süreçlerinin takibi amacıyla.Dosyasına konu olan veya dosyada bulunan kişisel verilerm.5/1, m.6, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.
Acil durum kayıt formunun hazırlanması amacıyla.Adı soyadı, unvan, adres, telefon, yaralanma durumu.m.5/2-b, m.5/2-fTelefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Gelen-giden arama kayıtlarının ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum.m.5/2-f.
Misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.Adı soyadı, telefon, e-posta.
Gelen fax ve e-postaların ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.Adı soyadı, unvan, e-posta, telefon, adres.Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi.Adı soyadı, unvan, telefon, e-posta.E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi amacıyla.FullAdı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imzam.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-çFiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Hukuki süreçlerde karşı taraf vekillerinin kişisel verilerinin dosya içeriğinde bulunmasından dolayı görülmesiDosya veya evrak içeriğinde olan kişisel veriler5/2-dDosya aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıylaKimlik bilgileri, mail adresi, telefon no, ruhsat bilgisi, çalışılan kurum bilgisim.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-eFiziki ve e-posta yoluyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Denetim evraklarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Müşteriye fatura kesilmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama amacıyla,Transferredİlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Albayrak Holding’e aktarılmaktadır.
Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Mahkeme dava dosyalarıyla ilgili ödemelerin yapılabilmesi esnasında işlenen veriler, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla,İlgili bankalara aktarılmaktadır.
İmza sirkülerinin hazırlanması esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülebilmesi amacıyla,
Müşteri ile sözleşme yapılması esnasında işlenen veriler, bilgilendirme amacıyla,İlgili firmaya veya şahsa aktarılmaktadır.
Görsel ve işitsel verilerin sosyal medya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,Sosyal medya platformları üzerinden herkese açık yayınlanmaktadır. Özel olarak yurtiçi ve yurt dışı müşterilere aktarılmaktadır.
Tesis ziyaretleri sırasında iş güvenliğini ihlal edenlerle ilgili veriler olay raporu hazırlanması amacıyla,OSGB firmalarına aktarılmaktadır.
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iletişim bilgileri,Müşterilere, yurtiçi tedarikçilere, kamu kurumlarına, ajanslara, Albayrak Holding’e ve Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.
DataKanun ve genelge gibi belgelerin tebliği edilmesi esnasında ilenen veriler, talep halinde,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Dava, arabuluculuk ve icra işlemlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Albayrak Holding’e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.
Gelen-giden arama kayıtları ve misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla,Albayrak Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi amacıyla,İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Albayrak Holding’e ve yazışmanın niteliğine göre ilgili Albayrak Grup Şirketine aktarılmaktadır.
Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler aynı amaçla,Süreci gerçekleştiren tedarikçi firmalarına, gerekiyorsa konsolosluklara ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Bulut hizmetinin ve internet sitesi hizmetinin sağlanması ile çerez-pazarlama yönetimi amacıyla,Yurt dışına aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.Bilgilerine sunarız.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi: https://pirimedya.com

Telefon Numarası: 02126122930

E-Posta Adresi: kvkk@pirimedya.com

Adres: Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye