|

Esmaül Hüsna ne demek, anlamları nelerdir? Allah'ın 99 ismi Türkçe okunuşu, faziletleri

Esmaül Hüsna ne demek? Esmaül Hüsna Allah (c.c)'ın 99 ismini ifade eder. İsimlerinin her biri ayrı bir anlama ve öneme sahiptir. Peki, Esmaül Hüsna hangileridir? Allah'ın 99 ismi Türkçe okunuşu ve anlamları nedir? Esmaül Hüsna'nın faziletleri neler? İşte Esmaül Hüsna Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları -Esmaül Hüsna ne demek ve zikri nedir? Esmaül Hüsna Okunuşu ve Faziletleri...

12:18 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 22:05 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Esmaül hüsna
Esmaül hüsna

Esma'ül Hüsna Allah'ın güzel isimlerini anlatmaktadır. Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde de belirtmiş olduğu Esma’ül Hüsna ve faziletlerinin önemli olduğu bilinmektedir. İşte Allah'ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna...

ESMAÜL HÜSNA NE DEMEK?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.

Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)

ESMAÜL HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

 • Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı
 • : Tüm yaratılanlara merhamet eden
 • : Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan
 • El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan
 • El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak
 • Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran
 • El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen
 • El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten
 • El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan
 • El-Cebbar: Kudret sahibi olan
 • El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan
 • El-Halık: Yaratan
 • El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan
 • El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren
 • El-Gaffar: Mağfireti bol olan
 • El-Kahhar: Her şeye hakim olan
 • El-Vehhab: Karşılıksız veren
 • El-Rezzak: Rızık veren
 • El-Fettah: Dardan kurtaran
 • El-Alim: Her şeyi bilen ve gören
 • El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan
 • El-Basıt: İstediğine bolluk veren
 • El-Hafıd: Kafirleri alçaltan
 • Er-Rafi: İnananları yükselten
 • El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten
 • El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan
 • Es-Semi: Her şeyi duyan
 • El-Basir: Her şeyi gören
 • El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan
 • : Adil olan
 • El-Latif: Kullarına değer veren
 • El-Habir: Her şeyi bilen
 • El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen
 • El-Azim: Yüce
 • El-Gafur: Affedici olan
 • Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren
 • El-Aliyy: Yüce
 • El-Kebir: Büyük olan
 • El-Hafiz: Koruyan
 • El-Mukit: Yaratılana rızkını veren
 • El-Hasib: Hesaba alan
 • El-Celil: Yüksek sıfatları olan
 • El-Kerim: İkram eden
 • Er-Rakib: Gören ve gözeten
 • El-Mucib: Dualarını kabul eden
 • El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan
 • El-Hakim: Hikmetli
 • El-Vedud: Kullarını seven
 • El-Mecid: Şerefi yüksek olan
 • El-Bais: Ölmüş olanları dirilten
 • Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan
 • El-Hakk: Hakkı gösteren
 • El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan
 • El-Kaviyy: Kudretli
 • El-Metin: Güçlü olan
 • El-Veliyy: İnananlara dost olan
 • El-Hamid: Övgüye layık olan
 • El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen
 • El-Mübdi: Yoktan var eden
 • El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten
 • El-Muhyi: Dirilten, can veren
 • El-Mümit: Öldüren
 • El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan
 • El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan
 • El-Vacid: istediğini her zaman bulan
 • El-Macid: Şanı yüce olan
 • El-Vahid: Eşi benzeri olmayan
 • Es-Samed: Muhtaç olunan
 • El-Kadir: Kudretli
 • El-Muktedir: Her şeye gücü yeten
 • El-Mukaddim: İstediğini yükselten
 • El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan
 • El-Evvel: Ezeli
 • El-Ahir: Ebedi
 • El-Zahir: Varlığı açık olan
 • El-Batın: Mahiyeti gizli olan
 • El-Vali: Sahip olan
 • El-Müteali: Yüce
 • El-Berr: İyiliği bol olan
 • Et-Tevvab: Günahları affeden
 • El-Müntekim: İntikam alan
 • El-Afüvv: Affeden
 • Er-Rauf: Merhametli olan
 • Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan
 • Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi
 • El-Muksit: Adaletli olan
 • El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan
 • El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan
 • El-Mugni: Müstağni
 • El-Mani: İstediği bir şeye mani olan
 • Ed-Darr: istediğine zarar veren
 • En-Nafi: istediğine fayda veren
 • En-Nur: Alemi aydınlatan
 • Al-Hadi: Hidayet sahibi
 • El-Bedi: Benzersiz yaratan
 • El-Baki: Ebedi
 • El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi
 • Er-Reşid: Yol gösteren
 • Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen

ESMAÜL HÜSNA FAZİLETLERİ

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

#esmaül hüsna
#esmai hüsna
#99 isim
#Allahın isimleri
#Allahın 99 ismi
3 ay önce
default-profile-img