|
Sansür ve İptallere Karşıyız

The International Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM) adlı bir kuruluş var. Web sitesinde belirttikleri üzere CIMAM’ın misyonu, modern ve çağdaş sanat alanında müzeler ve müze profesyonel-lerinden oluşan küresel bir ağ oluşturmak ve müzeler, kar amacı gütmeyen koleksiyonlar ve sanatçılar arasında iletişim, işbirliği, bilgi alışverişi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin tartışmalar için bir forum sağlamak. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı vahşice saldırı ve bunun neticesinde ortaya çıkan sansür ve iptallere uzun zamandır bu köşede yer veriyorum. CIMAM da bu konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın satır başlarını aktarmayı bir borç biliyorum. Belki “bizim” sanat dünyası da bu alanda biraz olsun ses çıkartır.

“Müze İzleme Komitesi Gazze’deki korkunç durumu ve bunun sanat ve kültür dünyasındaki yansımalarını, daha spesifik olarak bunun Filistin halkına desteklerini ifade eden sanatçılar ve küratörler açısından sonuçlarını endişeyle takip ediyor. Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına ve İsraillilerin rehin almasına tepki olarak İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı açtığı savaştan bu yana, özellikle Filistin halkına siyasi görüşlerini ve desteklerini ifade eden sanatçı ve küratörlerin benzeri görülmemiş bir uluslararası sansüre başta Kanada, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere bir çok ülkede tanık oluyoruz. Liste uzun ve durum ciddi; hiç şüphesiz krizin ciddiyetini yansıtıyor. CIMAM ve Museum Watch’un modern ve çağdaş sanat müzelerine olan bağlılığı göz önüne alındığında, müzelerde meydana gelen kamuya açık vakalara odaklanacağız; ancak sanat bienallerinde, üniversitelerde, müzik, film ve edebiyat festivallerinde, sanatta çok sayıda benzer vakayı da unutmayacağız. Galeriler ve hatta müzayede evleri, sanatçılara ve küratörlere baskı uygulayarak onları Filistin halkına verdikleri destekten ya da sadece ateşkes taleplerinden dolayı yaptırım uygulamakla tehdit etti ya da aktif olarak yaptırım uyguladı. Bu durum zaten kutuplaşmış bir dünyaya katkıda bulunuyor ve hepimizin bu olaya dahil olduğu konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor.”

Açıklama uygulanan sansür örnekleriyle devam ediyor.

“Dünya çapındaki iptal dalgası ve sanat dünyasında buna bağlı kaygılar sürerken, sanatçılar ve küratörler İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ilişkin görüşlerini dile getirirken, ifade özgürlüğünü savunan birkaç müze ve kurum var. Dikkate değer bir örnek, yeni atanan müdürü Mohamed Almusibli’yi destekleyen İsviçre’deki Kunsthalle Basel’dir; Almusibli’nin kısa süre önce Filistin’i desteklemek için iki açık mektup imzaladığını belirten yerel bir gazetenin liderliğindeki seçimine karşı bir kampanyayla karşı karşıyaydı. Kunsthalle ve Almusibli’nin atanmasını destekleyen bir dilekçe, sanat camiasının 2500 üyesi tarafından imzalandı.

Bu çatışma ve kriz zamanında CIMAM, müzenin özgür sanatsal ifade alanı olarak korunmasının önemini vurgulamak ister. Sanatsal seslerin çeşitliliğinin garanti altına alınması ve kriz durumlarındaki sanatsal konumların daha az değil, daha fazla yer alması her zamankinden daha acil.

Sanatçı ve küratörlerin iptal edilmesine ve sansürlenmesine karşı çıkıyoruz.”

Sözleriyle de sona eriyor.

Batı’nın içinde bulunduğu ahlaki çıkmazın, devletlerin ve bir çok sanat kurumunun sanatçılardan farklı düşüncelere ve önceliklere sahip olduğundan sıklıkla bahsediyorum. CIMAM’ın bu açıklaması her şeyi biraz daha gözler önüne seriyor. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımın sanat dünyasındaki yansımalarını ve kırılmalarını ilerleyen yıllarda çok daha net göreceğimizi düşünüyorum. 100 günden uzun süredir devam eden bu saldırılardan sonra artık dünya daha farklı. Sanat dünyası da….

#aktüel
#Sanat
#Samed Karagöz
3 ay önce
Sansür ve İptallere Karşıyız
Ay’ın yarılması mucizesi
İran’ın İntikam planına karşı İsrail ‘çok gizli’ bir silahla karşılık verecek, ‘İran taş devrine dönecek?’
Davranışlarımız kimin?
Denklemciler ve denklembozucular
Muhafazakârlık güçlenirken