|
Merkez Bankası’nın faiz kararı

Merkez Bankası’nın görevi olan politika faizini belirleme kararı
Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yerine getirilmektedir. Bununla beraber, Merkez Bankası tarafından Para Politikası Kurulu’na (PPK) önemli görevler verilmektedir.
PARA POLİTİKASI KURULU (PPK)
Merkez Bankası’na göre, Para Politikası Kurulu (PPK)
“fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesinde, para politikası stratejisi çerçevesinde
hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesinde” görevli ve yetkilidir.
Diğer yandan, Para Politikası Kurulu (PPK)
“para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak
hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesinde” görevli ve yetkilidir.
Bu nedenle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan kararlar,
fiyat istikrarının sağlanmasında, ekonomik büyüme oranının ve istihdamın hangi oranlarda gerçekleşeceğinde, TL’nin diğer paralar karşısındaki değerinin belirlenmesinde başta da alınan faiz kararlarının ekonomiyi ne ölçüde etkileyeceği
hususunda belirleyici olmaktadır.
PARA POLİTİKASI KURULU (PPK) TOPLANTI TARİHLERİ

Bilindiği üzere Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısını 25 Ocak 2024 tarihinde yaparak bu toplantıda politika faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltmişti.

Bugün ise, yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

2024 yılının tamamında gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantıları tarihleri de şöyle olacaktır. Yılın ilk yarısında
21 Mart 2024, 25 Nisan 2024, 23 Mayıs 2024 ve 27 Haziran 2024
tarihlerinde kalan 4 toplantı gerçekleşecektir.
2024 yılının ikinci yarısında ise,
25 Temmuz 2024, 22 Ağustos 2024, 19 Eylül 2024, 17 Ekim 2024 ve 21 Kasım 2024 tarihinde
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları gerçekleşecek.
Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ise
26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecekti
r.
BUGÜN GERÇEKLEŞECEK PPK TOPLANTISINDA NE BEKLENMEKTEDİR?
Bugün gerçekleşecek yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı beklenmemektedir.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin yüzde 45 oranında sabit kalacağı öngörmektedir.
Bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bir yandan
enflasyonun kontrol altında tutulmasını hedefleyen diğer yandan kurdaki hareketliğe sebebiyet vermeyecek
bir faiz kararının çıkacağı öngörülmektedir.

#Merkez Bankası
#Ekonomi
#PPK
#Erdal Tanas Karagöl
2 ay önce
Merkez Bankası’nın faiz kararı
Ölümün gölgeleri
Nükleer silahların gölgesinde
Bayramınız cennette olsun!
İnsan lekesi: Sahte barışçılar ve parayla tutuşturanlar
Sinema eğitimi liseye inmeli