Hayat Kütüphanede geçen bir ömür

Kütüphanede geçen bir ömür

“Mehmed Niyazi Özdemir, hayatta bir tercih yaptı. Kendisine bir vazife belirledi, sadelikle ve kitaplarla örülü özel bir dünya kurdu. Yüzünden okunan, sesinden hissedilen sancısı onu daima “yapılması gerekenleri” düşünmeye sevk etti."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: SEDAT ÖZKÖMEÇ
Foto: SEDAT ÖZKÖMEÇ

CEM SÖKMEN

Mehmed Niyazi Özdemir, 1956’da Haydarpaşa Lisesi’nde okumak üzere Akyazı’dan İstanbul’a gelir. Bu okulda yatılı öğrenci olacaktır. 14 yaşında bir çocuk olarak önünde eğitim hayatının getirdiği sorumluluklar, zihninde ise Akyazı’da öğrendikleri vardır. İlk gençlik yıllarının hafızasında babası ve Ziya ağabeyinin başrollerde olduğu hayat sahneleri önemli yer tutar. Akyazı çarşısında ve babasının dükkânında dinlediği sohbetler, gözlemlediği davranışlar, şahit olduğu beraberlikler Mehmed Niyazi’nin kişiliğinin şekillenmesinde silinmez izler bırakır. Çocukluğunun insanları ve mekânları onu öyle etkilemiştir ki yıllar sonra “Daha Dün Yaşadılar” adlı romanıyla Akyazı yıllarını bir daha selamlar.

VATAN KURTARMA YILLARI (1956-1968)

Mehmed Niyazi’nin İstanbul’daki ilk dönemi olan 1956-68 yılları arasında, onun hayatında resmi eğitim ile gayrı resmi eğitimin bir arada yürüyüşünü izlemek mümkündür. Haydarpaşa Lisesi’nde Bedriye Atsız’ın öğrencisi olmak onu Nihal Atsız’ın eserlerine ve Türk tarihine yönlendirir. Doğrudan dersini almasa da okul arkadaşları vasıtasıyla tanıdığı Mahir İz de onun ufkunun genişlemesine katkı yapar. Mahir İz’in evindeki sohbetlere katılan Mehmed Niyazi burada yerli düşüncenin önemli simalarından ve yayınlarından haberdar olur. Mahir İz’in tavsiyesiyle hayatı boyunca “üstad” diyeceği Necip Fazıl’ın eserlerine yönelir, kırk yıl ağabeyi bileceği, eşine az rastlanır bir dostluğu paylaşacağı Hilmi Oflaz’la bu evde tanışır. Bu tanışıklıklarla İstanbul’daki kültür mahfillerini yavaş yavaş öğrenmeye başlar.

Haydarpaşa Lisesi’ni bitirip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladığında artık Beyazıt semti ve meydanı Mehmed Niyazi’nin hayatının merkezine yerleşecektir. O Beyazıt’ı yaşamaya başlamadan kısa süre önce imar hareketleriyle Beyazıt Meydanı’nın yapısı değişmiş, meşhur Küllük Kıraathanesi ortadan kalkmıştır. Vefa Talebe Yurdu’nda kalmaya başlar. Ve bundan sonra Almanya’ya gideceği 1968’e kadar yurtlar, öğrenci evleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantini, üstat bildiği aydınların evleri ya da dergi idarehaneleri, Milliyetçiler Derneği ve tabii ki Marmara Kıraathanesi Mehmed Niyazi’nin gayrı-resmi eğitiminin köşe taşlarını oluşturur. Sohbeti, konuşmayı-dinlemeyi seven kişiliğiyle arkadaş çevresine heyecan veren bir insan olarak tanınmaya başlar ve bu dostluk halkalarını teşebbüslerle geliştirmeyi hedefler. Hukuk Fakültesinden arkadaşlarıyla beraber Hür Hukuklular kulübünü kurar, Milli Türk Talebe Birliği’nin yönetimini devralabilmek için Nevzat Kösoğlu, Fethi Erhan, Dursun Ali Çemberci, Rasim Cinisli gibi arkadaşlarıyla birlikte mücadele verir. Laleli’de Yaprak Kitabevi’ni açan ekibin içinde yer alır. 1964’te Ötüken Yayınevi’nin kurucuları arasında bulunur.

Mehmed Niyazi, 1968 yılının ocak ayında hukuk doktorası yapmak üzere Almanya’ya gider. Bundan sonra onun hayatının merkezinde kütüphaneler olacaktır. Almanya’da geçen 21 yılda gittiği kütüphaneler hem akademik hem de edebiyat ve düşünce çalışmalarının vücut bulduğu ortamlar olur. 1968’de Beyazıt’tan Almanya’ya giden Mehmed Niyazi 1989’da Almanya’dan yine Beyazıt’a döner. Evi Kumkapı’dadır, dostları onu gündüzleri Beyazıt Kütüphanesi’nde bulabileceklerini bilir. Sadece Türkiye’dekiler değil Almanya’daki dostları da onu kütüphanelerde bulabileceklerini bilir. Almanya’da tanıdığı hocası İstanbul’a gelir, Mehmed Niyazi’yi Beyazıt Kütüphanesi’nde bulur. Mehmed Niyazi şaşkınlık içinde, “Niçin geleceğinizi haber vermediniz?” der. Hocasının cevabı ilginçtir: “Niye haber vereyim, sağ isen kütüphanedesin, ölüysen mezardasın.” 1989’dan 1998 ortalarına kadar sürecek olan Beyazıt Kütüphanesi günleri Mehmed Niyazi için aynı zamanda Çanakkale Mahşeri zamanlarıdır.

DÖNÜM NOKTASI BİR KİTAP: “ÇANAKKALE MAHŞERİ”

“Çanakkale Mahşeri” 1991-1998 arasında yedi yıl boyunca kütüphaneler, nüfus müdürlükleri ve siperler arasında mekik dokuyan bir arayışın eseridir. Mehmed Niyazi’nin geniş kitlelerce okunmasını sağlayan çalışmaları özellikle tarihi romanları olmuştur. 2000’li yıllar boyunca kendisini Türk Edebiyatı Vakfı, Kubbealtı Vakfı, Kültür Ocağı Vakfı ve Birlik Vakfı gibi ortamlarda defalarca dinledim. Buralardaki konuşmalarında dinleyicilerden gelen sorular daha çok tarihi romanları üzerine olurdu. O da cevap verirken “Kanaatimce insan tabiatın değil, tarihin çocuğudur” cümlesiyle söze başlar, farklı soruların cevabını vermeden önce mutlaka tarihi romanları yazmaktaki gayesini açıklamak isterdi: “Acizane tarihi bir atmosfer oluşturma gayreti içindeyim. Yeni nesiller o atmosferi teneffüs ederek yetişirlerse, ciddi bir tarih şuuruna sahip oluruz. Ve biz milletçe tarih şuuruna sahip bir nesle çok muhtacız. Çünkü tarih şuuru kadar doğru yön gösteren bir pusula, ne de onun kadar bir milletin, bir memleketin sigortası olan bir fenomen vardır. Bir de çeşitli sebeplerden dolayı tarihimizde kopukluklar husule geldi; boşluklar ölüm uçurumumuz olabileceğinden geçmişimizle geleceğimizi bağlamak her sorumluluk sahibinin görevi olduğu için tarihi romanlara devam etmeyi düşünüyorum.”

Ezcümle, Mehmed Niyazi Özdemir, hayatta bir tercih yaptı. Kendisine bir vazife belirledi, sadelikle ve kitaplarla örülü özel bir dünya kurdu. Yüzünden okunan, sesinden hissedilen sancısı onu daima “yapılması gerekenleri” düşünmeye sevk etti. Geride bıraktığı 16 telif eser, Beyazıt ve İSAM Kütüphanelerindeki, Erenler, İlesam ve Yazarlar Birliğindeki sohbetleri, okuyucularının, dostlarının ve takipçilerinin hafızasında yaşamaya ve ruh dünyasında iz bırakmaya devam edecektir.

 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.