|

Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Faziletleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de 6 yerde geçen evvabin kelimesi ‘’ dönen, Allah’a yönelen, tövbe eden’’ anlamına gelmektedir. Hadislerde de geçen evvabin kelimesi bazen tekil bazen de çoğul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar taşımaktadır. Akşam ile yatsı arasında kılınan evvabin namazının birçok fazileti bulunmaktadır. Bu namazı sürekli kılanlar için büyük müjdeler verilmektedir. Peki evvabin namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman? Nasıl niyet edilir? Kaç rekattır? Faziletleri nelerdir? Evvabin namazının Kur’an-ı Kerimde geçtiği ayetler neler? İşte Diyanetten derlediğimiz bilgilerle soruların cevapları.

15:25 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:26 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Evvabin
Evvabin

Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir. Akşam namazından sonra kılınan altı rek‘at nâfile namazın birçok fazileti olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan rivayetler hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

EVVABİN NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “
Kim akşam namazından sonra
kötü söz söylemeksizin
altı rekat namaz kılarsa
, bu kendisi için
on iki senelik ibadete
denk tutulur”
(Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkāme, 185)
rivayeti de bazı âlimlerce evvabin namazı ile irtibatlandırılmıştır.
Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı rivayet edilmiştir
(Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525).
Altı rekatlık bir namaz olan evvabin namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir
(Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

1.Rekat:
İlk olarak 'Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya' şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra 'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak evvabin namazına başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur ve daha sonra Euzu besmele çekerek ardından Fatiha suresi okunur. Arkasından Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rükudan sonra secdeye gidilir, secdeden doğrulur ve tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve sonrasında ikinci rekata geçilir.
2.Rekat:
Euzu besmele çekip Fatiha suresi okunarak evvabin namazının ikinci rekatı kılınmaya başlanır. Sonra Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. İkinci rekat oturuşunda
Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunur selam verilir.
3.Rekat:
'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak 3. rekata başlanır. Subhaneke okunur, Euzu besmele çekerek Fatiha okunur ve ardından Kur'an'dan bir sure okunarak rükua gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir.
4.Rekat:
Euzu besmele çekilir ve sonrasında Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okunur. Sonrasında secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. Daha sonra oturulur ve
Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunur selam verilir.
5.Rekat:
'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak 3. rekata başlanır. Subhaneke okunur, Euzu besmele çekilir ve Fatiha, ardından Kur'an'dan bir sure okunur. Secdeye gidilir ve secdeden kalkıldıktan sonra tekrar secdeye gidilir. Daha sonra son rekata geçmek için ayağa kalkılır ve 6.rekata geçilir.
6.Rekat:
Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi ve arkasından Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve oturulur. Tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Son oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilir.

Allah kabul etsin.

EVVABİN NAMAZI FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber’den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir.

Bunlar arasında;

> Akşam namazından sonra kılınan altı rek‘at nâfile namazın
on iki yıllık ibadete denk olduğu
,
> Bu namazı kılan kimsenin günahlarının
deniz köpüğü kadar çok olsa da bağışlanacağı,
>Akşam namazından sonra dört rek‘at daha kılan kişinin
cennetle ödüllendirileceği,
> Onun
Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecir alacağı
, yine bu vakitte yirmi (diğer bir rivayette on) rek‘at namaz kılan kimse için Allah’ın
cennette bir köşk inşa edeceği
şeklinde özendirici hadisler sayılabilir.

EVVABİN NAMAZI KURANDA GEÇTİĞİ YERLER

Sâd Suresi - 17. Ayet Tefsiri için
Sâd Suresi - 19. Ayet Tefsiri için
Sâd Suresi - 30. Ayet Tefsiri için
Sâd Suresi - 44. Ayet Tefsiri için
Kâf Suresi - 32. Ayet Tefsiri için
İsrâ Suresi - 25 . Ayet Tefsiri için


#evvabin namazı
#faziletleri
#diyanet
#ayet
#Kur'an
#hadis
3 ay önce
default-profile-img