Hayat Hakikate adanan bir ömrün meyvesi

Hakikate adanan bir ömrün meyvesi

Bir asra dayanan uzun ömrünü geçmişin hakikatini ortaya çıkarmaya adamış olan Halil İnalcık’ın çalışmaları vefatından sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kronik Kitap tarafından yayımlanan iki ciltlik Osmanlı İmparatorluğu isimli kitap koleksiyonu, müteveffa Halil İnalcık’ın yarım asırlık çalışmalarını bir araya getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil İnalcık
Halil İnalcık

CANAN EROL

Bir asra dayanan uzun ömrünü geçmişin hakikatini ortaya çıkarmaya adamış olan Halil İnalcık’ın çalışmaları vefatından sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kronik Kitap tarafından yayımlanan iki ciltlik Osmanlı İmparatorluğu isimli kitap koleksiyonu, müteveffa Halil İnalcık’ın yarım asırlık çalışmalarını bir araya getiriyor. Hazırlanan bu eserde birinci cilt Toplum ve Ekonomi ve ikinci cilt ise Sultan ve Siyaset alt başlığıyla okuyucuya sunuluyor. Bu iki ciltte yayımlanan çalışmalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi, toplumsal ve idari mekanizmalarının tarihsel temellerinin anlaşılmasına çok ciddi katkıda bulunabilecek niteliktedir. İki cilt olarak basılan ve kutulu bir şekilde okuyucuya sunulan bu eser, Halil İnalcık külliyatı içerisinde önemli bir yer tutuyor. Yalın ve bir o kadar da kapsayıcı olan kitabın başlığı, adeta farklı etnik, dini ve kültürel unsurları imparatorluk namıyla tek bir çatı altında biraraya getiren Osmanlı’yı temsil ediyor. Kitabın ismindeki kapsayıcılık, içeriğindeki Osmanlı geçmişinin detaylarına dair tartışmalarda da görülebilmektedir. Nitekim Halil İnalcık, iki ciltlik eserde ticaretten iktidar ilişkilerine, farklı millet gruplarından gündelik hayat pratiklerine, tarih yazma biçimlerinden şehir imarı ve iskanına çeşitli konuları Osmanlı sistemi dahilinde incelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu (iki cilt )nHalil InalcıknKronik Yayınları n2018n864 sayfa

TÜRKLERİN İSLAMLAŞMASI

Toplum ve Ekonomi alt başlığıyla sunulan birinci ciltte yer alan on dört makale, Halil İnalcık’ın 1943-1992 yılları arasında çeşitli yerlerde yayımlanmış araştırmalarından meydana gelmektedir. Bu ciltte yer alan çalışmaların çoğunluğu özelde Osmanlı Devleti’nin, genelde Yakın Doğu ve Akdeniz bölgelerinin temel vergilendirme sistemi olan “çift-hane sistemi” çevresinde toprak tasarrufu ve ona bağlı üretim ilişkileri üzerinedir. Bu çerçevede İslam arazi ve vergi sistemi, raiyyet rüsumu, vergi sorunları, köylü reaya ile askeri zümre arasındaki ilişkiler irdelenmektedir. Bu ciltte ayrıca kadı sicilleri ve terekeleri merkezli olarak Bursa’nın ipek sanayii ve milletlerarası ilişkileri; Osmanlı ekonomisinde pamuklu sanayii ve İngiltere ve Hindistan ile yaşanan rekabet; örfî-sultanî hukuk tartışmaları; Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu ve son olarak Batı’dan kültür aktarımı meseleleri üzerinde durulmaktadır.

Toplu olarak ilk defa Türkçe yayımlanan ve Sultan ve Siyaset alt başlığıyla sunulan ikinci cilt ise Halil İnalcık’ın 1960-1994 yılları arasında yayımlanmış, erken Osmanlı tarihi, tarih yazımı ve Osmanlı şehir ve hukuk tarihi ile ilgili on beş araştırmasını bir araya getirmektedir. İlk olarak Osmanlı tarihini dönemlere ayırma meselesi ele alınmakta ve Âşıkpaşazade’nin tarih metni, üretildiği bağlam içerisinde incelenmektedir. Sonrasında Osman Bey’in uç bölgesinde karizmatik bir lider olarak ortaya çıkışı, Osmanlı’da karar alma süreci ve hükümdarın bu süreç içindeki gerçek konumu ve Osmanlı hukuk sisteminin önemli unsuru olan kadıların atanma usulleri tartışılmaktadır. Ayrıca, on altıncı yüzyılda Osmanlı arazi ve toprak vergisi ile ilgili yasaların İslamlaşmasının gerekçeleri, Osmanlı maliyesinde vergi usulsüzlükleri ve rüşvet meseleleri ve Rum Ortodoks Patriği’nin Osmanlı millet sistemi içerisindeki konumu irdelenmektedir. Bu cildin son bölümünde ise genel olarak Türklerin İslamlaşması; fethedilen Konstantinopolis’in bir İslam şehri olarak yeniden inşası; bir Ceneviz kolonisi olan Galata’nın Osmanlı şehrine dönüşmesi; Sultanın Rum tebaasının İmparatorluğun maliyesi ve ekonomisinde oynadığı önemli rol; ve Osmanlıların Karadeniz ve Boğazlardaki trafiğin tam kontrolünü nasıl ve tam olarak ne zaman kurdukları irdelenmektedir.

TANZİMAT VE BULGAR MESELESİ

Bu iki ciltte sunulan çalışmalar Halil İnalcık’ın 1942 yılında hazırladığı doktora teziyle (Tanzimat ve Bulgar Meselesi) ilgilenmeye başladığı Osmanlı ekonomik ve toplumsal hayatının temel kurumlarına dair kapsamlı analizler sunuyor. Bu koleksiyondaki makaleler Halil İnalcık’ın Osmanlı tecrübesinin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. birçok yönünü arşiv belgeleri temelinde ne yetkinlikle ortaya koyduğunu göstermektedir. Son yıllarda akademik camiada görülen aşırı ihtisaslaşmanın getirdiği meseleyi daha geniş çerçevede anlama sorunsalı, Halil İnalcık gibi bir tarihçinin eserlerinde görülmez. Yok olmaya yüz tutmuş bir neslin son temsilcilerinden birisi olarak, İnalcık adeta büyük bir “alim” vasfıyla belgeler temelinde bir sosyal bilimci aklıyla orijinal bilgi üretmektedir. Bu çalışmalar Halil İnalcık’ın Osmanlı tarihi araştırmalarındaki seçkin konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Aslında kitabı okuyunca müteveffa Halil İnalcık için söylenen “Şeyhü’l-Müverrihin” (Tarihçilerin Piri), “Hocaların Hocalarının Hocası”, “Kavramsal çerçeve ve tarihsel bağlam üstadı”, “Kutbu’l-Müverrihîn” (Tarihçilerin Kutbu), “Bilge/Alim” gibi ifadelerin hiç de abartı olmadığını, hatta yetersiz kaldığını düşünmekten kendinizi alı koyamıyorsunuz. Hiç kuşkusuz ‘Halil İnalcık efsanesi’, belli bir oranda kendisinin tarihsel bilgi üretme tarzından kaynaklanıyor. Hemen bütün arşiv kullanımlarında Halil İnalcık’ın kılı kırk yaran ve iğneyle kuyu kazmaya üşenmeyen bir araştırmacı vasfına sahip olduğu görülmektedir. Arşiv belgelerinin derinlikli kullanımı ile mevcut historiyografik tartışmaların biraradalığı, Halil İnalcık metinlerini meslekten tarihçiler ve genel okuyucular için cazip hale getiriyor

 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
 • YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
 • YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
 • Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
 • Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.